Kuntien avoin digitaalinen alusta

Turun kaupungin vaakuna

Turun kaupungin kehittämä avoimen lähdekoodin verkkopalvelualusta on kenen tahansa vapaasti hyödynnettävissä

Vuoden 2017 alusta Suomen kunnilla ja kaupungeilla on ollut mahdollisuus hyödyntää Turun kaupungin verkkosivusto­projektissa kehitettyä avointa verkkopalvelu­alustaa. Drupal-pohjainen alusta on suunniteltu ja toteutettu vastaamaan isonkin kaupungin tarpeita, ja sen kehitystyö jatkuu edelleen.

Tulevaisuuden digitaalisten palveluiden toteuttaminen edellyttää koko maan kattavaa integraatiota, jossa kunnat ja kaupungit liittyvät yhtenäiseen kansalliseen palvelu­arkkitehtuuriin. Tässä muutoksessa Turun avaama palvelualusta on valttia, sillä pienten kuntien on helpompi löytää resursseja kehitykseen, kun työ voidaan ostaa paloissa miltä tahansa toimittajalta.

Osaavan kumppanin avulla palvelualustan käyttöönotto ja kehitys on helppoa ja nopeaa. Avoltus oli mukana jo Turku.fi-verkkopalvelualustan ensimmäisen julkaistun version kehityksessä.